Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Titus 2

2:1 Alai anggo ho, hatahon ma na domu tu poda na tingkos i:
2:2 Naeng ma marroha na torang angka na tuatua, daulat, toman, hisar marhaporseaon, marholong jala marbenget ni roha.
2:3 Songon i angka parompuan natuatua: Marparange na tama di na badia i, unang panihasnihasi, unang hatagian di anggur; angka sipodahon na denggan.
2:4 Naeng ma apoapoannasida angka parompuan na poso, mangkaholongi sinondukna dohot anakkonna,
2:5 mamarangehon hatomanon, hapormanon, mangaringkoti ulaonna di bagas, marbasabasa, marunduk ni roha maradophon hamulianna be, unang hona insak hata ni Debata.
2:6 Laos songon i ma apoi baoa angka na umposo, asa marhatomanon.
2:7 Sandok pajongjong dirim tiruan di angka ulaon na denggan, polin di pangajarion, marhatomanon.
2:8 Naeng tingkos poda i, so tarsual, asa maila na mangalo i, ala so dapot na roa sidohononna maralohon hita.
2:9 Dioloi angka anak somang ma indukna be, patupahon lomo ni rohana di na saluhutna; unang ma manggagai!
2:10 Unang ma mangahuti; dipatuduhon ma nasida haposan di sasude asa sandok marsangap poda ni Debata, Sipalua hita, dibahen.
2:11 Ai nunga tarida asi ni roha ni Debata, sibahen haluaon ni saluhut jolma.
2:12 Diajari do hita, asa tasoadahon roha na so daulat ro di angka hisaphisap tano on, asa taparangehon hatomanon, hatigoran dohot hadaulaton, tagan di hasiangan on.
2:13 Laos diajari do hita, paipaimahon hatuaon na tahirim i dohot hapapatar ni hasangapon ni Debata na balga i dohot Kristus Jesus, Sipalua i.
2:14 Ai dilehon do dirina humongkop hita, asa ditobus hita sian nasa hajahaton, asa urasonna di dirina bangso, naung Ibana nampunasa, na olo mangkapadothon angka ulaon na denggan.
2:15 I ma hatahon, paingothon jala ajarhon sian nasa gomos ni roham! Unang ma adong na marhu ni roha mida ho!