Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Rom 14

14:1 Anju hamu ma na gale marhaporseaon, unang uhumuhumi hamu pingkirannasida!
14:2 Pos do roha ni na sada on, laho manganhon nasa ragam ni sipanganon; ai na gumale i, ingkau rata sambing do dipangan.
14:3 Unang ma hu roha ni na manganhonsa mida na so manganhonsa; jala na mangorom, unang ma diuhumuhumi donganna na manganhonsa, ai naung dijangkon Debata do ibana.
14:4 Ai ise do ho, umbahen na diuhumuhumi ho anak somang ni na leban? Mandapot di tuanna do ibana, manang na hot, manang na tinggang. Alai hot do ibana, ai tarpahot Tuhan i do ibana.
14:5 Ia di roha ni na deba, marhasurungan do ari on sian ari an; ia di roha ni na asing, dos be do angka ari i. Asal ma gomos pingkiranna be!
14:6 Na pabadiahon ari i, di Tuhan i ma diparbadiai; na manganhon i, Tuhan i ma diingot disi, ai dipuji disi Debata; songon i do na mangorom, Tuhan i do diingot disi, laos dipuji do Debata.
14:7 Ai ganup hita ndang mangolu di dirinta, jala laos ganup hita ndang mate di dirinta.
14:8 Ai ia mangolu pe hita, mangolu di Tuhan i do; jala mate hita, mate di Tuhan i do! Asa mangolu manang mate pe hita, tong do di Tuhan i hita.
14:9 Ai i do umbahen na mate Kristus jala mulak mangolu, asa Ibana Tuhan ni angka na mate, nang angka na mangolu.
14:10 Ia ho, boasa uhumuhumanmu donganmu; boasa hu roham mida donganmu? Ai hita sasude pajongjongonna sogot tu adopan ni habangsa ni Debata.
14:11 Ai na tarsurat do: "Na mangolu do Ahu, ninna Tuhan i. Marsinggang tu jolongku sogot nasa na mangolu, jala nasa parsoara marhatopothon Debata!"
14:12 Asa ganup hita on, alusanta do Debata taringot tu dirinta be.
14:13 Onpe, unang be hita masiuhumuhuman! On ma tahe timbangi hamu: Unang ma binahen partuktuhan manang pargasipan tu dongan!
14:14 Tangkas situtu do huboto marhitehite Tuhan Jesus: Na so adong na ramun hian; alai na gabe ramun do i di na manjujursa ramun.
14:15 Ai molo diarsahi ho donganmi ala sipanganon, ndang diparangehon ho be holong ni roha i. Unang ma mago donganmu binahen ni sipanganonmu, ai naung mate do Kristus humongkop ibana.
14:16 Onpe, unang ma hona insak artamuna!
14:17 Ai ndada sipanganon manang siinumon harajaon ni Debata; hatigoran do dohot hadameon dohot las ni roha di bagasan Tondi Parbadia.
14:18 Ai molo dioloi ho Kristus disi, dihalomohon Debata do ho jala arga ho di jolma.
14:19 Dibahen i taeahi ma na tau padamehon jala pauliulihon hita sama hita!
14:20 Unang segai na niula ni Debata, binahen ni sipanganon. Saluhutna i ias do nian, alai gabe dae do i di halak, molo targasip ibana laho manganhonsa.
14:21 Tagonan, unang mangan juhut, unang minum anggur hita, unang ma taula manang dia pe, ia targasip donganmu disi.
14:22 Ia adong pe haporseaonmu, di ho ma i di jolo ni Debata. Martua do na so ganggu be di na tinolopan ni rohana!
14:23 Alai molo ganggu roha ni halak laho manganhon, hona uhum do, ala so sian haporseaon. Ai nasa na so tubu sian haporseaon, i do dosa.