Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Psalmen 73

73:1 Mardenggan basa mamolin do Debata maradophon Israel, angka na ias marroha.
73:2 Alai anggo ahu, tarsulandit ne ma tothu, tinggang ne do ahu.
73:3 Ai mangiburu do rohangku mida angka na jungkat roha, dung huida hasonangan ni angka parjahat.
73:4 Ai ndang adong parniahapannasida rasirasa mate nasida, tambos do dagingnasida i.
73:5 Ndang marhangaluton nasida songon jolma na asing, jala ndang marsipalsipal nasida songon jolma na asing.
73:6 Dibahen i marhorungkorungkon ginjang ni rohanasida, jala maruloshon parhilangon.
73:7 Pola songon na bosol matanasida dibahen mokmokna, disalpui nasida do angka pingkiran ni roha.
73:8 Sai mangarehei dohot pahatahata pangarupaon do nasida mangasahon hajahaton, sai tumindi do pangkulingnasida i.
73:9 Hira ulpuhan sian banua ginjang do pandok ni pamangannasida, jala guru dok ni dilanasida do tano on.
73:10 Dibahen i dohot do bangsona marbalik tusi, jadi butongan ma nasida manobur aek.
73:11 Angka didok nasida ma: Tung adong ma diboto Debata? Jala ndang adong parbinotoan di Natumimbul i.
73:12 Ida ma, i ma angka parjahat sai mardohar salelenglelengna, lam tu suksukna hamoraonnasida.
73:13 Tung na so marniula do hape na hupapita i rohangki, jala na huburii tanganku di bagasan hapitaon?
73:14 Jala na huae i na porsuk ganup ari, jala na hona pinsang ahu ganup manogot?
73:15 Tung sura hudok: Marpangkuling songon nasida ma ahu, ida ma na manjehehon pinompar ni angka anakmu do ahu disi.
73:16 Dung i sai hupingkiri asa dapot rohangku nian, hape mamaolhu do.
73:17 Paima bongot ahu tu angka inganan ni Debata na badia i, hutangkastangkasi ujungnasida i.
73:18 Hape landit situtu do hajongjongannasida dibahen Ho, didabuhon Ho do nasida tu hamagoan.
73:19 Satongkin situtu mago nasida so pangkirimanna, ripur jala lekse do nasida dibahen hinamago na jorbut situtu.
73:20 Songon pangalaho ni nipi, ia dung ngot, songon i do lea ni roham, ale Tuhan, mida sumansumannasida di huta.
73:21 Saleleng margorokgorok rohangku jala songon na ginirik piangku.
73:22 Maoto do ahu jala ndang adong huboto; sobokkon pinahan do ahu maradophon Ho.
73:23 Alai sai marsihohot ahu tu Ho, ditiop Ho do tanganku siamun.
73:24 Sai toguonmu do ahu marhitehite sangkap ni roham jala jangkononmu do ahu muse tu hasangapon.
73:25 Tung ise ma donganku di angka banua ginjang? Jala dungkon ni Ho ndang adong dihalomohon rohangku di tano on.
73:26 Nang pe merus sibukku dohot rohangku, sai Debata do partanobatoan ni rohangku jala parjambaranku salelenglelengna.
73:27 Ai ida ma, sai na laho mago do angka na paholang dirina sian Ho; disiaphon Ho do sude angka na mangose padan maradophon Ho.
73:28 Alai anggo ahu -- untungku do hasolhoton tu Debata; haposanku do hubahen Tuhan Jahowa, asa hubaritahon angka pambahenanmu sudena.