Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Psalmen 49

49:1 Ende sian angka anak ni si Kora.
49:2 Tangihon ma on, sude hamu angka bangso, tarehon ma pinggolmu, sude hamu pangisi ni hasiangan on.
49:3 Nang hamu situan natorop, nang raja, ro di na mora dohot na pogos!
49:4 Hatahonon ni pamanganku ma habisuhon, jala hapistaran do pingkiran ni rohangku.
49:5 Paelengonku ma pinggolhu tu umpama, papataronku ma hulingkulinganku mardongan parhinaloan.
49:6 Boasa ma tung tahuton ahu di angka ari parhinamagoan, di na hinaliangan ni hajengkelon ni angka na mangarupa ahu?
49:7 Angka na marhaposan tu sinamotna, jala dihaginjangkon hinagok ni hamoraonnasida.
49:8 So manang tartobus manang ise donganna manang tarlehonsa partobusna tu Debata.
49:9 Maargahu do partobus ni tondina i, ingkon pasohotonna do salelenglelengna.
49:10 Tung mangolu ma ibana ro di salelenglelengna, so idaonna tanoman?
49:11 Ingkon idaonna do marmatean angka na bisuk i, rap mago do na oto dohot na londongon, jadi tading di na asing ma sinamotna.
49:12 Ianggo rohanasida nian di bagasan: Salelenglelengna do bagasnasida i, inganannasida pe marsundutsundut, goarnasida do dibahen pambuatan ni goar ni angka golat.
49:13 Hape ndang mangulon jolma di hadoharonna i doshon pinahan do nasida diragehon.
49:14 I ma pangalaho ni angka na mangasahon haotoonna, dohot angka na mangihuthon nasida, angka na mangkalomohon hatanasida i. Sela!
49:15 Sobokkon birubiru do nasida dipabara tu banuatoru, hamatean do marmahan nasida, jala rajaan ni angka na tigor roha i ma nasida di na sansogot i, turtaran ni banuatoru ma pinangasahonnasida i, gabe ndang adong be inganannasida.
49:16 Alai anggo tondingki, sai tobuson ni Debata do sian tangan ni banuatorui, ai jangkononna do ahu. Sela!
49:17 Unang ma ho tahuton, molo lam mamora sahalak, molo ganda hamuliaon ni bagasna i.
49:18 Ai ndang boanonna sudena i di hamamatena i, ndang ihuthonon ni hamuliaonna i ibana laho tuat.
49:19 Ai nang pe diparhatua tondina i di ngoluna jala dipapujipuji halak ho, ala dibahen ho na denggan i tu ho:
49:20 Sai topotonna do sundut ni ompuna, angka na so marnida hatiuron salelenglelengna.
49:21 Sobokkon pinahan do rage jolma di hadoharon, molo so marroha ibana.