Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Psalmen 107

107:1 Mandok mauliate ma hamu di Jahowa, ai pardengganbasa do Ibana, ai salelenglelengna do asi ni rohana i.
107:2 I ma dohonon ni angka na pinalua ni Jahowa, angka na pinaluana sian tangan ni musu.
107:3 Jala angka na pinapunguna i sian angka luat, sian habinsaran dohot sian hasundutan, sian utara dohot sian laut i.
107:4 Lilu do angka nasida di halongonan di dalan na lungun, ndang jumpang nasida huta soranganna.
107:5 Male huhut mauas nasida, pola tarhatos rohanasida di bagasan.
107:6 Jadi joujou ma nasida tu Jahowa di hagogotannasida i, gabe dipalua Ibana nasida sian hagogotannasida i.
107:7 Dung i ditogihon ma nasida di dalan na tigor i, asa tolhas nasida tu huta siinganan.
107:8 Ingkon pujionnasida ma Jahowa ala ni asi ni rohana dohot halongangan angka na binahenna i tu jolma manisia.
107:9 Ala naung pinasabamna roha na malungun i, jala dipasuksuk na denggan i tu roha na male i.
107:10 Angka na hundul di haholomon dohot di linggom ni hamatean, angka na nirante ni pardangolan dohot bosi.
107:11 Ala na nialonasida i angka hata ni Debata, jala dielesi sangkap ni Natumimbul i.
107:12 Jadi dipajimput Ibana ma rohanasida marhitehite hangaluton, angka martungkapan ma nasida, jala ndang adong sipangurupi.
107:13 Dung i joujou ma nasida tu Jahowa di hagogotannasida, jadi dipalua ma nasida sian hasosahannasida i.
107:14 Ibana do paruarhon nasida sian haholomon dohot sian linggom ni hamatean, jala dirapui angka rantenasida i.
107:15 Ingkon pujionnasida ma Jahowa ala asi ni rohana dohot halongangan angka na binahenna i tu jolma manisia.
107:16 Ala naung binolana i angka pintu haksa, jala dirosahi angka sordaksordak bosi.
107:17 Marsipal dihilala angka na oto ala ni dalan pangalaosionnasida i dohot dibahen angka hajahatonnasida.
107:18 Luhut do sipanganon dihaginehon rohanasida, jala nunga pola dolos nasida sahat tu angka harbangan ni hamatean.
107:19 Dung i joujou ma nasida tu Jahowa di hagogotannasida i, jadi dipalua Ibana nasida sian angka hasosahannasida.
107:20 Ditongos ma hatana i jala dipamalum nasida, jala dipalua nasida sian hamagoannasida i.
107:21 Ingkon pujionnasida ma Jahowa ala asi ni rohana dohot halongangan angka na binahenna i tu jolma manisia.
107:22 Jala dipelehon nasida ma angka pelean hamauliateon jala dipajojor angka pambahenanna i mardongan olopolop.
107:23 Angka na tuat marparau tu laut, angka na marboniaga tu angka laut bolon.
107:24 Diida nasida ma angka jadijadian ni Jahowa dohot halongangan angka na binahenna di bagasan lung.
107:25 Dung i mangkuling ma Ibana, jadi hehe ma habahaba, gabe lam timbo ma angka galumbangna i.
107:26 Tongkin manaek nasida tu langit, tongkin tuat nasida tu angka lung, malala ma rohanasida dibahen hinamago.
107:27 Moror do angka nasida jala lalolalo songon parmabuk, jala tarbondut do sude habisukonnasida.
107:28 Dung i joujou ma nasida tu Jahowa di hagogotannasida i, jadi diparuar Ibana nasida sian hasosahannasida i.
107:29 Dipasohot ma habahaba i gabe mardemak, so ma dohot angka galumbangnasidai.
107:30 Jadi marlas ni roha ma nasida ala naung so angka i, dung i ditogihon Ibana ma nasida tu muara lomo ni rohanasida.
107:31 Ingkon pujionnasida ma Jahowa ala asi ni rohana, dohot halongangan angka na binahenna i tu jolma manisia.
107:32 Jala patimbulonnasida Ibana di bagasan luhutan ni bangso i, jala pujionnasida Ibana di luhutan ni angka sintua.
107:33 Ibana mangarsik angka batang aek gabe halongonan dohot angka mual gabe tano bangkalbangkal.
107:34 Tano bosar hian gabe garaga ala hajahaton ni angka pangisina i.
107:35 Ibana muse mambahen halongonan hian gabe tao jala tano bangkalbangkal hian gabe angka mual.
107:36 Dung i tusi ma dipaian angka na male, gabe dipaojak nasida ma sada huta inganan.
107:37 Jadi disaburi nasida ma angka ladang i, jala dipungka angka porlak anggur, jala gabe do na niulanasida i.
107:38 Dung i dipasupasu Ibana ma nasida, gabe sopar situtu nasida, pinahannasida i pe dipasinur do.
107:39 Dung i lam otik ma ianggo nasida, jala tarjimput dibahen pangarupaon, hinamago dohot pardangolan.
107:40 Ibana mangusehon haleaon tu angka induk, jala dililuhon nasida di halongonan soada dalan.
107:41 Jala Ibana patimbul na pogos sian pardangolan jala dibahen angka marga songon birubiru toropna.
107:42 Diida angka partigor i ma i, jadi marlas ni roha ma nasida gabe manguntam ma pamangan ni nasa hajahaton.
107:43 Manang ise na pantas roha ditimbangi ma angka i, jala diparateatehon nasida ma angka asiasi ni Jahowa.