Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

II Korint 8

8:1 Alai hupabotohon hami ma tu hamu, angka dongan, asi ni roha ni Debata, na nilehonna i tu angka huria na di Makedonia:
8:2 Ai atik pe di bagasan pangunjunan dohot haporsuhon godang nasida, dihorhon halalas ni rohanasida na sumurung angkup ni sungkot ni hinapogosnasida do habasaon na lumobi.
8:3 Huhatindangkon do, naung dilehon nasida nasa na tarpatupasa, lobi tahe sian gogona; jala sian lomona do!
8:4 Gogo do diapoi nasida hami jala dipangido asi ni roha, i ma na naeng gabe parsidohot mangurupi angka na badia i.
8:5 Jala gumodang sian na huhirim hami: Tung dirina do dilehon nasida parjolo tu Tuhan i, dung i tu hami, mangihuthon lomo ni roha ni Debata.
8:6 Gabe huapoi hami si Titus, asa laos dipaujung di tongatongamuna ulaon asi ni roha on, songon naung pinungkana i.
8:7 Alai songon hasurunganmuna di na saluhut, di haporseaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pangkaholongimuna di hami, naeng songon i ma hasurunganmuna nang di ulaon asi ni roha on.
8:8 Ndada songon paksa hatangki; naeng ujionku do tahe sintong ni holong ni rohamuna, tumimbangkon pangkaburjuhon ni angka dongan.
8:9 Ai diboto hamu do asi ni roha ni Tuhanta Jesus Kristus, na mamora hian, gabe pogos ala ni hamu, asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogosna i.
8:10 On do turgas sian ahu: Na patut do i di hamu; ai hamu jumolo hian sian na taon i umpungka nang na patupahon, nang na tumahi.
8:11 Asa patulus hamu ma nuaeng nang na patupahon, asa songon ringkot ni roha laho tumahi, songon i ma na patupahon, hombar tu na dapot.
8:12 Ai molo adong ringkot ni roha, halashononhon do na dapot, nda tung salpu sian na dapot.
8:13 Ai ndada naeng haporsuhon di hamu, hasonangan ia di dongan; naeng masipadosan ma nian.
8:14 Anggo saonari ditomutomu na lobi na di hamu ma na hurang di nasida, asa ditomutomu nang na lobi na di nasida na hurang di hamu, asa gabe dos!
8:15 Hombar tu na tarsurat: "Sipeop na godang, ndang marlobilobi; jala sipeop na otik, ndang hurangan."
8:16 Alai mauliate ma di Debata, na mangalehon ringgas ni roha na songon i humongkop hamu tubagasan roha ni si Titus.
8:17 Na olo do ibana apoan; lam ringgas rohana, borhat mandapothon hamu, sian lomona sandiri.
8:18 Alai rap dohot ibana husuru hami do dongan i, na tarpuji di saluhut huria i, siala barita na uli i.
8:19 Angkup ni i, disuru angka huria do ibana, mandongani hami di ulaon asi ni roha on, na huhobashon hami, bahen hasangapon di Tuhan, huhut pahinsa rohanami.
8:20 Unang ditihai hami di tumpak na balga, na huhapadothon hami; i do na hutamparhon hami.
8:21 Ai hupingkiri hami na patut ingoton di jolo ni Tuhan i, nang di jolo ni jolma.
8:22 Jala rap dohot nasida husuru hami dongannami, dung ragam jala jotjot huuji hami ringgas ni rohana i; alai lam ganda do ringgas ni rohana nuaeng, dibahen godang ni pos ni rohana di hamu.
8:23 Asa anggo si Titus, donganku do ibana jala angkuphu mangkongkop hamu; ia angka dongannami, sinuru ni angka huria do jala sipasangap Kristus.
8:24 Onpe, tu nasida ma pataridahon hamu sintong ni holong ni rohamuna, nang sintong ni pamujinami di hamu, di adopan ni angka huria i!