Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

I Timoteus 6

6:1 Nasa anak somang, ditoru ni auga, dirajumi ma indukna tama pasangapon di na saluhutna, asa unang hona insak Goar ni Debata, nang agama i.
6:2 Alai molo porsea angka induk, unang ma moru parsangapina di nasida, ala dongan nasida; lam dioloi ma, ala porsea nasida jala na hinaholongan, angka naung taruli di basabasa i. I ma ajarhon jala paingothon!
6:3 Na mangajarhon asing, na so marsitiopan tu hata na tingkos, na sian Tuhanta Jesus Kristus, dohot tu poda na mangihuthon hadaulaton i,
6:4 i do na burnang, ndang diboto agia aha, parsualon dohot parpollungon dihasahithon, i ma haroroan ni latelate, badabada, panginsahion dohot panihanihaion na roa,
6:5 parsalisian na manongtong di jolma naung sega rohana, naung agoan hasintongan i, ai dirimpu, pangomoan do hadaulaton i.
6:6 Pangomoan godang do tutu hadaulaton, anggo mardongan sabam ni roha.
6:7 Ai ndang adong taboan tu hasiangan on, jala ndang tarboan hita agia aha laho ruar.
6:8 Alai molo adong di hita sipanganon dohot parabiton, tahasabamhon ma i!
6:9 Ia angka na naeng gabe mamora, madabu do tubagasan pangunjunan dohot sambil dohot tu lan hahisapon haotoon, angka na mangago, na mangalonongkon jolma i tubagasan jea dohot hamagoan.
6:10 Ai urat ni nasa hajahaton do roha na holongan di hepeng; i do disangkapi na deba, umbahen na lilu sian haporseaon i, gabe diaithon do godang na bernit tu dirina.
6:11 Alai anggo ho halak ni Debata, maporus ma sian i; pareahi ma hatigoran, hadaulaton, haporseaon, holong ni roha, habengeton dohot lambok ni roha!
6:12 Haburjuhon ma paraloan haporseaon na denggan i; tangkup ma hangoluan salelenglelengna, ai tusi do ho dijou, jala diparhatopot ho do panindangion na denggan di jolo ni torop sitindangi.
6:13 Hupatik ma ho di jolo ni Debata, na pangoluhon saluhut, dohot di jolo ni Kristus Jesus, na mangkatindangkon na denggan di jolo ni Pontius Latus:
6:14 Radoti ma patik i, so marlindang, so hasurahan, paima tarida Tuhanta Jesus Kristus i.
6:15 Ai di hajujumpang ni tingkina patar ma Ibana, bahenon ni na Martua i, Pargogo sasadasa, Raja ni angka raja, Tuhan ni angka tuan.
6:16 Sasadasa do na so olo mate, Siingani hatiuron na so tartopot, na so dung diida jolma Ibana, jala ndang tarbereng Hasangapon dohot hagogoon ma di Ibana ro di salelenglelengna! Amen.
6:17 Rodihon ma angka na mora di hasiangan on, unang ginjang rohanasida, unang dihaposi hamoraon na so mian i; alai dihaposi ma Debata, na buas mangalehon tu hita saluhut sihalashononta.
6:18 Naeng ma mangulahon na denggan nasida, mamora di angka ulaon na denggan, marroha na buas, na girgir marsibasabasa,
6:19 papunguhon di nasida pangkal na denggan tu tingki sogot, asa ditangkup nasida ngolu na tutu.
6:20 Ale Timoteus, ramoti naung jinalomi, pasiding ma pangkataion na so marimpola, na so gabeak i, dohot sualsual na pilit targoar parbinotoan!
6:21 I do dibaritahon deba, gabe manimbil sian haporseaon. Didongani asi ni roha i ma hamu!