Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

I Timoteus 3

3:1 Hata haposan do on: Ulaon na denggan do pinangido ni na mangalului hasintuaon.
3:2 Dibahen i, unang ma adong dapot sisurahan di sintua: Harajaan ni sada boruboru ma ibana, marpangontik, marroha, marhapantunon, na las roha martamue, na malo mangajari.
3:3 Unang ma sisobur tuak, unang pangalinsingi; alai na lambok, pardame jala si impolan di perak.
3:4 Na malo mangarajai donganna sabagas, paranakkon sioloi ajar mardongan sandok hahormaton.
3:5 Ai molo so diboto mangarajai isi ni bagasna, tung songon dia ma paturetureonna huria ni Debata?
3:6 Unang ma halak na imbaru masuk, unang gabe ginjang rohana; jala madabu maon tubagasan uhum ni sibolis i.
3:7 Ingkon denggan do baritana di halak na di balian, asa unang ibana madabu tubagasan panginsahion dohot sambil ni sibolis i.
3:8 Songon i do nang angka parhobas: Ingkon na toman do, unang mardua hata, unang sisobur tuak, unang parpangomo sian dalan na so tama;
3:9 angka na umpeop hahomion ni haporseaon i di bagasan roha na ias.
3:10 Alai siunjunan jumolo nang nasida; dung pe i, asa jaloonnasida ulaon i, anggo so hasurahan.
3:11 Songon i ma angka parompuan: Toman, unang sihatahatai donganna; parpangontik, haposan di saluhut.
3:12 Ia parhobas i, ingkon harajaan ni sada boruboru, angka na umboto manguluhon anakkonna dohot bagasna be.
3:13 Ai ia dung ture parhobasonnasida, naek situtu ma nasida, jala marhiras ni roha godang marhaporseaon di Kristus Jesus.
3:14 Husurathon angka i tu ho, huhut mangkirim, tibu ahu ro manopot ho.
3:15 Alai molo tung gumele ahu, naeng botoonmu, na patut parangehononmu di bagas ni Debata, i ma huria ni Debata na mangolu i!
3:16 Tiang jala tungkol ni hasintongan i jala tandap balga ni hahomion ni hadaulaton i: Nunga gabe patar Ibana mardaging, dipintori di bagasan Tondi, tarida di angka surusuruan, binaritahon tu angka parbegu, hinaporseaan di portibi on jala tarhinsat di bagasan hasangapon!