Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Heber 2

2:1 Dibahen i, naeng ma muba gomosta, maniop hata naung tabege i, unang tung dibaorhon hita.
2:2 Ai gari hata na hinatahon ni angka surusuruan i, gari hot do, jala nasa pangalaosion dohot hatoison mangalap pamaloson na hombar.
2:3 Tagamon ma adong dapot haporusanta, molo tatoishon haluaon na sai godang i? Pola do Tuhan i mangkatahonsa di mulana i, jala momos dipasahat angka na umbegesa tu hita!
2:4 Ai dohot do Debata mangkatindangkon marhitehite angka tanda dohot halongangan dohot ragam ni pambahenan hagogoon, nang marhitehite Tondi Parbadia, na sinagihonna guru lomo ni rohana.
2:5 Ai ndada tu angka surusuruan i dipagomgomhon Ibana hasiangan sogot, na tahatahon on.
2:6 Alai adong do na mangkatindangkon di Surat i: "Aha do jolma i, umbahen na diingot Ho Ibana; manang anak ni jolma i, umbahen na ditatap Ho ibana?"
2:7 "Otik dipaoru Ho Ibana tu toru ni angka surusuruan. Hasangapon dohot hamuliaon ditumpalhon Ho tu Ibana."
2:8 "Saluhutna do dipatunduk Ho tutoru ni patna." Ai di na pinatundukna i saluhutna i tu Ibana, ndang adong tading, na so unduk tu Ibana; alai anggo nuaeng, ndang taida dope, naung tunduk tu Ibana saluhutna i.
2:9 Alai na pinaoruna i otik tutoru ni angka surusuruan i, i ma Jesus taida, na martumpalhon hasangapon dohot hamuliaon, ala nunga ditaonhon hamatean i, asa sian asi ni roha ni Debata Ibana mangahap hamatean i humongkop saluhut.
2:10 Ai Ibana, hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, dung jolo ditogihon Ibana torop anak tu hasangapon, tama Ibana, parmulaan ni haluaonnasida i, dipajongjong sun denggan marhitehite sitaonon.
2:11 Ai marharoroan sian na Sada do saluhutna, na pabadiahon dohot na pinabadiana i; ala ni i ndang dihailahon Ibana, manggoar nasida angka anggina.
2:12 Ai ninna do: "Baritahononku do Goarmu tu angka anggingku; di tongatonga ni huria i do endehononku Ho!"
2:13 Dung i muse: "Ibana do bahenonku haposanku!" Jala muse: "Dison do Ahu dohot dakdanak i, angka na nilehon ni Debata tu Ahu!"
2:14 Asa songon dakdanak partohap di mudar dohot di sibuk, gabe suman do dohot Ibana partohap disi, asa marhitehite hamatean i dipasohot Ibana sibolis i, na marhuaso mambahen mate,
2:15 asa dipalua sasude na pinarhatoban ni biar ni roha managam hamatean, saleleng mangolu.
2:16 Ai apala angka surusuruan disarihon, pomparan ni Abraham i do!
2:17 Ala ni i, ingkon gabe dos situtu Ibana tu angka anggina asa gabe parasiroha Ibana jala sintua ni malim haposan maradophon Debata, laho pasaehon angka dosa ni bangso i.
2:18 Ai intap naung marsitaonon Ibana di na tarunjun i, haurupan Ibana do angka na tarunjun i.